Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

07/04/2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile hayatımıza yepyeni, geçmişi olmayan bir uygulama girmiş bulunmaktadır. Benzer konularla daha önce GDPR uygunluğu ile alakadar olan arkadaşlar mutlaka karşılaşmıştır. Tabiki Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, kişisel veriye odaklanmış olması burada konuyu derinlemesine alması hususunda tam anlamı ile koruma hedeflenmektedir.

Peki kişisel veri nedir?

Kişisel veri yasadaki tanımı ile; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye denir.

Örneğin;

Ad-Soyad bir kişisel veridir. Fakat tek başına Ad-Soyad ile kimlik belirleyemeyeceğinden bunun yanında belirleyici ilave bir bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Lakaplar konumuna ve yerine göre kişisel veri olabilir.

Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik, İletişim Bilgisi, Lokasyon, Özlük Bilgisi, Hukuki Bilgiler, Müşteri İşlem Bilgileri, Çalışan ve Ziyaretçilere ait Giriş-Çıkış Bilgileri, Görüntü ve Ses Kayıtları, İşlem ve Loglama Bilgileri, Risk Yönetimi, Finans Bilgileri, Mesleki Deneyim, Pazarlama Geçmişi, İmza ve Çalışanın Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilere Ait Bilgiler.

Bir de özel nitelikli kişisel veriler vardır.

Bunlar; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası (Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızaya) olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Add a comment